ДЕВ"ЯТЬ М Ф В З ПИТАНЬ ПЕНС ЙНО РЕФОРМИ

Страхование - это парашют, если у Вас его нет в нужный миг, больше он Вам не потребоваться. М ф 2 Я не можу контролювати сплату внеск в до Пенс йного фонду мо м роботодавцем Застрахована особа ма право отримувати в д свого роботодавця п дтвердження про сплату страхових внеск в на загальнообов"язкове державне пенс йне страхування та вимагати сплачувати за не страхов внески до Пенс йного фонду (стаття 16 Закону Укра ни "Про загальнообов"язкове державне пенс йне страхування").


М ф 3 Розм р мо пенс не залежатиме в д трудового стажу та зароб тку Розм р пенс з сол дарно системи загальнообов"язкового державного пенс йного страхування залежить в д тривалост страхового стажу, в пер од якого сплачувались страхов внески до Пенс йного фонду, та в д величини отримувано зароб тно плати, з яко сплачувались страхов внески. Кожний р к роботи понад 20 рок в у ж нок та 25 рок в у чолов к в додатково зб льшу розм р пенс на 1 в дсоток пенс, але не б льше н ж на 1 в дсоток прожиткового м н муму для непрацездатних громадян.


Оск льки за пер од п сля 1 липня 2000 року для обчислення пенс врахову ться зароб тна плата весь пер од роботи до моменту звернення за призначенням пенс, в дпов дно кожна зароблена гривня зароб тно плати матиме вагу у розм р майбутньо пенс. М ф 4 Пер од мого навчання у вищому навчальному заклад буде врахований до страхового стажу для призначення пенс Питання щодо врахування до страхового стажу пер оду навчання у вищих навчальних закладах розгляда ться в залежност в д того, на який пер од таке навчання припадало: на пер од до 1 с чня 2004 року чи п сля ц дати.


Терм н навчання у вищих навчальних закладах у пер од до 1 с чня 2004 року буде зарахований до страхового стажу без будь-яких додаткових умов, достатньо органу Пенс йного фонду надати документ про вищу осв ту.


Терм н навчання, який припада на пер од п сля 1 с чня 2004 року буде зарахований до страхового стажу за умови, що за цей час будуть сплачен страхов внески до органу Пенс йного фонду у розм р, що не може бути меншим м н мального страхового внеску для в дпов дно категор ос б, тобто пенс йного внеску, обчисленого з м н мально зароб тно плати за кожний м сяць такого пер оду.


Ц внески можуть бути сплачен одноразово у будь-який час п сля зак нчення навчання. М ф 5 Я не зможу п дтвердити свою роботу, якщо у мене в дсутн й запис у трудов й книжц про виконану роботу Документом, що п дтверджу страховий стаж, трудова книжка.


Якщо запис про виконану роботу у трудов й книжц в дсутн й, на п дтвердження такого пер оду роботи можна надати дов дку з м сця роботи, яка видана на п дстав наказ в про прийом та зв льнення з роботи та в домостей на виплату зароб тно плати. Якщо така робота припада на пер од п сля 1 с чня 2004 року, то обов"язковою умовою для зарахування до страхового стажу всього пер оду роботи сплата страхових внеск в на обов"язкове пенс йне страхування у розм р, що не меншим м н мального страхового внеску.


Якщо у пер од роботи страхов внески сплачувались, в дд л персон ф кованого обл ку органу Пенс йного фонду надасть дов дку про пер од сплати страхових внеск в (починаючи з 1 липня 2000 року), яка також буде врахована при п дтвердженн пер оду роботи, за який в дсутн й запис у трудов й книжц.


М ф 6 Якщо я тимчасово працюю за кордоном, я втрачаю страховий стаж для пенс Законом передбачена добров льна участь у пенс йному страхуванн.


На пер од роботи за кордоном можливо укласти з органом пенс йного фонду догов р про добров льну участь в пенс йному страхуванн, але терм н такого договору не може бути меншим н ж 1 р к.


За зазначений пер од необх дно сплатити страхов внески до Пенс йного фонду у розм р не меншому, н ж м н мальний страховий внесок, тобто у розм р страхового внеску, обчисленого з м н мально зароб тно плати за кожний м сяць такого пер оду. Нада ться можлив сть сплатити страхов внески одн ю сумою за минулий пер од, тобто при поверненн в Укра ну.


М ф 7 Я не можу в дстрочити вих д на пенс ю Можлив сть в дстрочити вих д на пенс ю передбачена законом (стаття 29 Закону Укра ни "Про загальнообов"язкове державне пенс йне страхування").


Якщо застрахована особа заявля органу Пенс йного фонду про в дстрочку часу призначення пенс за в ком (продовжу працювати але не отриму пенс ), то за кожний наступний р к роботи розм р пенс п двищу ться на визначений законом в дсоток.


Зокрема, за 1 р к в дстрочки часу призначення пенс за в ком розм р пенс п двищу ться на 3%, за два роки - на 6,71%, за три роки - на 11,83%, за чотири роки - на 18,54%, за п"ять рок в - на 27,07%, за ш сть рок в - на 36,46%, за с м рок в - на 46,85%, за в с м рок в - на 58,43%, за дев"ять рок в - на 71,19%,а за десять рок в - на 85,32%.


Розм р пенс визнача ться у п двищеному розм р на п дстав подано згодом заяви про призначення пенс за в ком.


М ф 8 Я отримуватиму пенс ю т льки з сол дарно системи загальнообов"язкового державного пенс йного страхування Якщо Ви молода людина, як й ще нема 35 - 38 рок в, Ви являтиметесь учасником накопичувально системи загальнообов"язкового державного пенс йного страхування, яку плану ться запровадити в Укра н як другий р вень пенс йно системи з 2009 року, а тому Ви будете отримувати пенс йн виплати за рахунок кошт в, накопичених на другому р вн - у Накопичувальному пенс йному фонд.


Кр м того, якщо Ви виявите бажання сплачувати пенс йн внески до недержавного пенс йного фонду, Ви матимете можлив сть отримувати пенс йн виплати з третього джерела - за рахунок накопичень в добров льн й систем - систем недержавного пенс йного забезпечення.


М ф 9 З прийняттям Закону Укра ни "Про загальнообов"язкове державне пенс йне страхування" достроков пенс в дм нен Призначення дострокових пенс й за в ком збер га ться при досягненн пенс йного в ку та наявност п льгового спец ального стажу, визначеного Законом Укра ни "Про пенс йне забезпечення" (пункт 2 Прик нцевих положень Закону Укра ни "Про загальнообов"язкове державне пенс йне страхування").


Уряд розробля законопроект, в дпов дно до якого пенс йне забезпечення ос б, як працювали на роботах з шк дливими важкими умовами прац та користувались правом на п льгову пенс ю або за вислугу рок в, буде зд йснюватись на третьому р вн пенс йно системи за рахунок пенс йних внеск в х роботодавц в до профес йних чи корпоративних пенс йних фонд в на користь таких прац вник в.


На в дм ну в д пенс йного забезпечення в даний час, коли пенс йн внески сплачуються до сол дарно системи та використовуються для виплати пенс й вс м снуючим пенс онерам, у нов й систем пенс йн внески роботодавц в на користь прац вник в являтимуться власн стю таких прац вник в та п длягатимуть успадкуванню в дпов дно до закону у раз смерт таких прац вник в.RSS лента ВСЕГО блога с комментариями RSS лента ВСЕГО блога БЕЗ комментариев RSS лента этой КАТЕГОРИИ с комментариями RSS лента этой КАТЕГОРИИ и БЕЗ комментариев RSS лента ЭТОГО ПОСТА с комментариями к нему

МетаПочта - Почта meta.ua. Бесплатная украинская электронная

Опишите проблему точно и максимально детально. Чем подробнее Вы изложите вопрос, тем выше вероятность успешного и быстрого его решения. Если у Вас не получается войти в почту - воспользуйтесь упрощенным входом. Для нас важно, чтобы Ваша почта работала безукоризненно!RSS лента ВСЕГО блога с комментариями RSS лента ВСЕГО блога БЕЗ комментариев RSS лента этой КАТЕГОРИИ с комментариями RSS лента этой КАТЕГОРИИ и БЕЗ комментариев RSS лента ЭТОГО ПОСТА с комментариями к нему

Блог "sevast news". МетаБлог - сетевые дневники, блоги,

От имени Военного совета флота подводников поздравил заместитель командующего ЧФ по материально-техническому обеспечению, выпускник Севастопольского ВВМИУ капитан 1 ранга Андрей Шишкин.


Знаком «Севастопольская звезда» были награждены участники боевых действий капитаны 1 ранга в отставке Иван Завгородний, Михаил Семенов, Алексей Лушников. Грамотами - капитаны 1 ранга в отставке Николай Капустин, Василий Косарев, Владимир Осинцев, Александр Пономарев, капитан 2 ранга запаса Валерий Захар и другие. К сожалению, не все из награжденных по состоянию здоровья смогли приехать в тот самый день в Обитель офицеров.


Награды подводникам вручил и поздравил их со знаменательным событием заместитель командующего ЧФ капитан 1 ранга Андрей Шишкин. Он проинформировал, что, готовя второе издание, авторы книги после соответствующего разрешения изучили около 8 личных дел подводников, хранящихся в военкомате и Пенсионном фонде города. Это позволило установить всех командиров черноморских лодок после войны. Юрий Ничик выразил благодарность всем, кто помогал в сборе информации для первого и готовящегося второго издания книги.


В Севастополе раскрыт В"заговор врачейВ" - Счетчики сайта - Севастополь новости. Виктор Пологов уточнил, что данные врачи эти помещения «арендуют у городского совета, чтобы они могли легитимно зарабатывать». Владимир Яцуба выразил недоумение по этому поводу, но в принципе согласившись с такой частной практикой врачей, предложил «установить расценки для того, чтобы часть этих денег шло на содержание обездоленных людей, которым не за что платить».


Начальник горздравуправления подтвердил, что эти врачи-арендаторы «нам и помогают - это основные наши помощники по оказанию помощи лицам социально необеспеченным». В Крыму девушка попала под электричку - Счетчики сайта - Севастополь новости. В результате несчастного случая пострадавшая была доставлена в "в "в Бахчисарайскую ЦРБ в реанимационное отделение с диагнозом: ВЧМТ, ушиб головного мозга, обширная ушиблена рана затылочной части головы, перелом свода черепа, тупая травма живота, ушиб грудной клетки.RSS лента ВСЕГО блога с комментариями RSS лента ВСЕГО блога БЕЗ комментариев RSS лента этой КАТЕГОРИИ с комментариями RSS лента этой КАТЕГОРИИ и БЕЗ комментариев RSS лента ЭТОГО ПОСТА с комментариями к нему

Пенсии государственные и негосударственное пенсионное обеспечение

ДЕВ"ЯТЬ М Ф В З ПИТАНЬ ПЕНС ЙНО РЕФОРМИ МетаПочта - Почта meta.ua. Бесплатная украинская электронная Блог "sevast news". МетаБлог - сетевые дневники, блоги,