Умови оц нки ризик в за програмами страхування СК "ТАС"

Я не знаю ни одной семьи, которая разорилась, уплачивая страховые взносы, но я знаю семьи, которые разорились, не делая этого.


Заяв на страхування життя за програмами страхування СК "ТАС", а саме: 1) зм нюються вимоги медичного андеррайтингу щодо проходження медичного обстеження в залежност в д в ку Застраховано особи та розм ру страхового покриття; 2) зм нюються вимоги ф нансового андеррайтингу в дносно л м т в страхових сум за програмами страхування життя та впроваджуються вимоги щодо прийому на страхування ос б визначених категор й зайнятост (студенти, домогосподарки та безроб тн ); 3) визнача ться строк д Заяви на страхування життя.


I. Вимоги медичного андеррайтингу щодо проходження медичного обстеження в залежност в д в ку Застраховано особи та розм ру страхового покриття за ризиком "Смерть Застраховано особи з будь-яко причини" за програмою страхування "ТАС- Лайф" (+ пенс йна опц я) та додатково опц "Зв льнення в д сплати внеск в": В к та розм р страхово суми (USD) К льк сть досл джень (п сля введення зм н) до 45 рок в 46-55 рок в 56-65 рок в (без зм н) було впроваджу ться було впроваджу ться до 75 000 до 45 000 до 20 000 до 15 000 до 10 000 "З" - Заява на страхування 75 001 - 120 000 45 001 - 75 000 20 001 - 50 000 15 001 - 30 000 10 001 - 25 000 А 120 001 - 185 000 75 001 - 120 000 50 001 - 75 000 30 001 - 50 000 25 001 - 50 000 А + В 185 001 - 260 000 120 001 - 185 000 75 001 - 100 000 50 001 - 75 000 А + В + D б льше 260 000 б льше 185 001 б льше 100 000 б льше 75 000 а + с + D А - медичний висновок, що включа повний анал з сеч (х м чний та м кроскоп чний) та декларац ю щодо стану здоров'я, що заповню ться л карем з сл в Кл нта; В - ЕКГ з прекард альними в дведеннями в стан спокою; С - ЕКГ з прекард альними в дведеннями в стан спокою та з навантаженнями, якщо нема медичних протипоказань; D - лабораторн анал зи (завжди з зазначенням показник в, що нормою).


Для ос б в ком в д 65 рок в: Розм р страхово суми (ШБ) Вимоги до обстеження було впроваджу ться - до 10 000 А+В Для вс х ос б в ком в д 65 рок в не залежно в д страхово суми б льше 10 000 А+В+D Якщо особа застрахована за дек лькома Договорами, то страхова сума за ризиком "Смерть Застраховано особи з будь-яко причини" по таких Договорах п дсумову ться.


Якщо бажана страхова сума за ризиком "Смерть з будь яко причини" (включаючи нш пол си СК "ТАС", д йсн на дату заповнення Заяви на страхування), перевищу 75 000 USD обов'язково проходження тесту на визначення антит л до в русу СН Ду. II. Вимоги ф нансового андерайтингу щодо можливих розм р в страхово суми.


1. У раз перевищення нижчезазначених розм р в страхово суми за ризиком "Дожиття" за програмами "ТАС-Лайф" та "ТАС-Кап тал", Застрахована особа в обов'язковому порядку заповню ф нансовий опитувальник: Програма страхування Страхова сума за ризиком " Дожиття" "ТАС-ЛАЙФ" 41 670 EUR 55 000 USD 440 000 UAH "ТАС-КАП ТАЛ" 62 500 EUR 83 000 USD 660 000 UAH Якщо особа застрахована за дек лькома Договорами, то страхова сума за в дпов дним ризиком по таких Договорах п дсумову ться.


2. У раз, якщо розм р страхово суми за ризиком "Дожиття" перевищу нижчезазначен, до ф нансового опитувальника необх дно надати п дтвердження розм ру доходу Застраховано особи: Програма страхування Страхова сума за ризиком " Дожиття" "ТАС-ЛАЙФ" 100 000 EUR 132 000 USD 1 056 000 UAH "ТАС-КАП ТАЛ" 150 000 EUR 199 000 USD 1 584 000 UAH Якщо особа застрахована за дек лькома Договорами, то страхова сума за в дпов дним ризиком по таких Договорах п дсумову ться.


Необх дн документи: ф нансовий опитувальник щодо доходу в д профес онально д яльност ; п дтвердження розм ру доходу за останн 3 роки (один або дек лька протокол в): 1.Декларац я про доходи 2.П дтвердження розм ру доходу податковим нспектором 3.Дов дка про доходи з роботи 3.


Встановлено наступн максимально можлив розм ри страхово суми за програмами страхування: Програма страхування Максимальн й розм р страхово суми Ризик за програмою ТАС-ЛАЙФ 125 000 EUR Кончина з будь-яко причини ТАС-КАП ТАЛ 250 000 EUR Конец внасл док нещасного випадку ТАС-ЮН ОР 50 000 EUR нвал дн сть 1 групи для Застраховано особи ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ 100 000 ЕШО, але не б льше суми основного покриття Ст йка втрата працездатност внасл док нещасного випадку Якщо особа застрахована за дек лькома Договорами, то страхова сума за в дпов дними ризиками по таких Договорах п дсумову ться.


4. Встановлено вимоги щодо максимального розм ру страхових сум при прийом на страхування ос б визначених категор й: Програма страхування Максимальна страхова сума за ризиком "Дожиття" Д ти до 18 рок в Безроб тн Студенти у раз в дсутност нформац щодо стипенд та барыш в Домогосподарки ТАС-ЛАЙФ 3 333 EUR 16 667 EUR ТАС-КАПIТАЛ 5 000 EUR 25 000 EUR Зверта мо Вашу увагу, що умовами програми "ТАС-Лайф" та "ТАС-Кап тал" було передбачено максимальну страхову суму при страхуванн д тей в ком до 16-ти рок в у розм р до 10000 у.о.


USD або EUR). Встановлення нових вимог передбача зм ну в ку застраховано дитини з 16-ти до 18-ти рок в та розм ру максимально страхово суми. П сля досягнення Застрахованою особою 18- ти рок в можливо внесення зм н до Договору страхування щодо зб льшення страхово суми. Для тако категор Застрахованих ос б, як безроб тн, студенти та домогосподарки, зб льшення розм ру страхово суми можливо п сля надання до Страхово Компан нформац щодо х працевлаштування у в дпов дност до вимог ф нансового андеррайтингу.


Також, громадяни, як не мають працевлаштування, не можуть виступати Застрахованими особами за програмами страхування "ТАС-Тал сман", ТАС-МЕД" та "Додатковий Захист". III. Строк д Заяви на страхування життя. У раз, якщо за Заявою на страхування життя, протягом 120-ти дн в з дати заповнення, не було оформлено Догов р страхування з будь-яких причин (не надання повного пакету документ в до Заяви, не проходження медичного огляду, не отримання Заяви Страховою Компан ю та нших) така Заява вважа ться не д йсною.RSS лента ВСЕГО блога с комментариями RSS лента ВСЕГО блога БЕЗ комментариев RSS лента этой КАТЕГОРИИ с комментариями RSS лента этой КАТЕГОРИИ и БЕЗ комментариев RSS лента ЭТОГО ПОСТА с комментариями к нему

Сообщество "Возрождение. Реальное развитие". МетаБлог

Всё прочее – это суррогаты, специально придуманные, чтобы заморочить нам голову эмоциями и отъесть побольше нашей жизненной силы.. Пишу в надежде, что моя история поможет многим людям поскорее очнуться, разобраться, что к чему, и не блуждать в потёмках в поисках истины долгое час, как это было со мной.


Хотя история не совсем весёлая, но она наглядно демонстрирует, что реальность не совсем такая, как нам внушали. И всякий может, проанализировав свою жизнь, сыскать в ней неучтённые, невидимые стороны. Буду рада, если хоть кому-то станет легче и понятней жить.


Для меня истина – это то, что приносит понимание, ясность, когда с каждым шагом вопросов становится всё меньше (хотя на самом деле их тысячи), когда получаемые ответы резонируют с тобой, и душа начинает петь и вибрировать, оттого что с каждым шагом открывая истину, пускай она тяжела и неприглядна для восприятия, ты получаешь долгожданное облегчение, как потом бури вся природа дышит чистотой и свежестью.


С Вами такого не случалось? Находясь в расцвете жизненных сил, имея внешне пристойную жизнь, в душе остаётся чувство пустоты. Кажется, добился всего, чего хотел в этой жизни, не хуже других, а внутри – пустота и малопонятно, зачем столько усилий, если нет душевного умиротворения?


Прочитав массу книг, испробовав разнообразные чудодейственные методы лечения душевных и телесных болезней, с годами приходишь к выводу, что ничего уж с этим не поделаешь, такова уж наша существование, приходится смириться со всем и жить, как все, не заморачиваясь, одним днём.. И вот, приблизительно в таком благодушном настроении, я прогуливалась по Интернету, выискивая что-нибудь неординарное..


В то время я увлекалась медитацией, посещала психологические тренинги, так как всегда чувствовала, что «ружья кирпичом не чистят», как говаривал в одном из мультфильмов Левша, тот, что блоху подковал.


Но от всего этого не становилось легче, вопросов было больше, чем ответов и здоровья не прибавлялось. Зайдя на сайт Н.В. Левашова, я немного почитала всю эту невероятную информацию и подумала, что вот ещё единственный чудак.. Но что-то цепляло внутри, что-то казалось неуловимо знакомым и понятным на уровне подсознания.. Затем я вошла на страницу Светланы де Роган-Левашовой и принялась читать «Откровение». Слёзы градом катились из глаз, но это были слёзы облегчения.


Глав тогда было ещё немного, и я с нетерпением ждала продолжения, одновременно читая книги Николая Викторовича. Информация, изложенная этими авторами, дополняла друг друга. Невероятные события, описываемые Светланой, дополнялись научными выводами Николая Викторовича и к тому же..


С одной стороны, информация была невероятной, но и какой-то неуловимо знакомой. Находили объяснения события, которые рассматривались раньше под другим углом и не давали душевного покоя.


Сейчас же, сопоставив события и имея к ним другой, настоящий подход, начинаешь убеждаться, что Николай Викторович прав, и если бы раньше у меня были истинные знания (ключ), то те вещи в жизни, с которыми не могла смириться или осознать, не приносили бы такую боль.. Но и это было нужно.


Отвлечение внимания Основным элементом управления обществом является отвлечение внимания людей от важных проблем и решений, принимаемых политическими и экономическими правящими кругами, посредством постоянного насыщения информационного пространства малозначительными сообщениями. Создаётся проблема, некая «ситуация», рассчитанная на то, чтобы начать определённую реакцию посреди населения с тем, чтобы оно само потребовало принятия мер, которые необходимы правящим кругам.


Например, предположить раскручивание спирали насилия в городах или организовать кровавые теракты для того, чтобы граждане потребовали принятия законов об усилении мер безопасности и проведения политики, ущемляющей гражданские свободы. Или: вызвать экономический кризис, чтобы приневолить принять, как необходимое зло, нарушение социальных прав и сворачивание работы городских служб. 3. Способ постепенного применения Чтобы достичь принятия какой-либо непопулярной меры, достаточно внедрять её постепенно, день за днём, год за годом.


Как раз таким образом были навязаны принципиально новые социально-экономические условия (неолиберализм) в 8 -х и 9 -х годах прошлого века. Сведение к минимуму функций государства, приватизация, неуверенность, нестабильность, массовая безработица, заработная плата, которая уже не обеспечивает достойную жизнь. Если бы всё это произошло одновременно, то наверняка привело бы к революции.


4. Отсрочка исполнения Другой способ продавить непопулярное вывод заключается в том, чтобы представить его в качестве «болезненного и необходимого» и добиться в данный миг согласия граждан на его осуществление в будущем. Гораздо проще договориться на какие-либо жертвы в будущем, чем в настоящем. Во-первых, потому что это не произойдёт немедленно.


Во-вторых, потому, что народ в массе своей завсегда склонен лелеять наивные надежды на то, что «завтра всё изменится к лучшему», и что тех жертв, которых от него требуют, удастся избежать. Это предоставляет гражданам больше времени для того, чтобы свыкнуться с мыслью о переменах и смиренно принять их, когда наступит время. Под раздачу попадают все: и люди, и животные, и другие растения. Именно поэтому знахари ни в жизнь не сушат сорванные цветки, травы и коренья в жилых помещениях.


Знаменитая болгарская прорицательница Ванга отказывалась принять в своём доме человека, который по неразумению своему приносил ей букет цветов. Зачем несёшь мне в дом смерть?& Если кто-то всё же хотел подарить ей цветы, мог доставить ей их в горшке - с корнями. Ванга не возражала. Сорванный цветок - символ смерти, считала она. Ведь его лишили способность существовать..


Люди, приученные зубрить, а не размышлять, считают, что ещё что-то знают, а на самом деле, уже не понимают элементарных вещей.. Задача управленческих кадров Автор – Кирилл Шишкин Проблема управленческих кадров, имеющаяся во всём мире, имеет много аспектов. Мне добро видится один из них, специфический для России. Специфика подготовки руководителей в России всегда отличалась от европейской, а затем и так называемой «западной».


Но прежде немного теории. Всех людей с точки зрения профессиональной подготовки традиционно делят на две части. Первые – это Профессионалы, которые знают своё дело глубоко, лучше других. Неважно, кто ты есть, кузнец, пастух, математик, служивый, ты умеешь делать что-то такое, чему тебя учили. Они знают любой ход хуже Профессионала (соответствующего).


Зато они знают весьма много самых различных профессий настолько, чтобы сыскивать общий язык с самыми разными Профессионалами. Что даёт им вероятность понимать самых разных Профессионалов, таким образом, координируя их работу, а значит, и возглавляя работу некой группы.


На сегодняшний момент, система построения производства в мире зашла в тупик. Началось всё с желания упростить управление производством, а также его же ускорить, упорядочить и прочая и прочая. Что привело к появлению конвейера, а далее, как его разновидность, создание жёстких технологических цепочек. В которых работнику предлагалась образ «винтика» в механизме, выполняющего конкретные функции. Как правило, эти функции жёстко ограничены.


И чем дальше, тем более ограничивались функции, тем больше позволяя упрощать управление процессом. С точки зрения работы Профессионалов, такая схема себя оправдывает. Но это хорошо, когда схема управления одноступенчата, то есть Руководитель напрямую управляет Профессионалами.


Однако подобное нечасто, и чаще всего выстраивается сложная структура, в которой Глава более высокого ранга, руководит другими Руководителями более низкого ранга. И тут та самая западная организация пошла по пути вписывания руководителя «второго уровня» в жёсткую схему.


То есть, это уже не Руководитель, а то, что можно назвать сегодняшним термином Топ-менеджер. То есть джентльмен, обученный передавать указания Руководителя Профессионалам. То есть Топ-менеджер не обязан мочь всего понемногу, он уже обязан просто выполнять довольно узкие функции по передаче указаний конкретным Профессионалам. При этом у него нет разносторонности Руководителя и глубины знаний Профессионала.


Зато занять этот пост, как легко додуматься, существенно легче. Потому что нужно получить нужный диплом. Сейчас это выглядит скорее весело, чем грустно, но тогда очень многим было совсем не до веселья.. Огромный город – это своеобразная шкала контрастов.


Здесь богатство соседствует с нищетой, гениальность – с глупостью, безысходность с многообещающими перспективами. Красноярск в этом аспекте – не исключение. Город контрастов. Пятиэтажное семейное общежитие одного из крупнейших заводов города, внешне ничем не примечательное, поглощало отвергнутых и «безнадёжных», как Панас галушки.


Оно было выполнено в виде типовой коробки: два подъезда и стены с огромным количеством амбразуроподобных окон, из которых висело огромное количество авосек с продуктами в стиле «и у нас есть что есть». В общаге, как в хранилище, была упакована без малого сотня обычных судеб семей работников этого завода. Среди жителей этой клоаки пятый этаж имел особое название – «Воронья слободка».


Тады займи трояк до завтра!& Так случилось, что в начале самого холодного времени – в феврале пришлось срочно вносить изменения квартиру. На все поиски было всего пару дней, а потом нужно было ехать в командировку на пару недель с заездом к научному руководителю в Новосибирск.


Сквозь знакомого удалось узнать, что в общаге есть пустая, без особых удобств светлица его знакомых, которые за 4 рублей в месяц могли бы её сдать. Сорок рублей – это почти половинка аспирантской стипендии 86 рублей.


Одиннадцать рублей в Томск туда и одиннадцать обратно, в Новосибирск туда и назад 28 в месяц. Но делать нечего: битие бытия без лишних эмоций определяло разум. Перевёз, протестировался и в тот же вечер уехал в командировку. После возвращения из командировки сразу же обустроил комнату, осмотрелся. Озверевшие христиане жгли не только книги.


Они уничтожали целые народы, сея страх, который не исчез до сих пор. Для того, чтобы убить этот страх, его нужно хорошенько высмеять.. Да, воровал. А жену бил? Да, бил. А пакости соседям делал? Да, делал. Может, и постов не соблюдал? Упаси Бог! Что я, нехристь, что ли?! О душе В монастыре: – Святой родитель, скажите, может ли душа простудиться? Да что вы, сын мой, душа – это как воздух.


А я вот вчера иду мимо кельи отца игумена и слышу, как он говорит: «Суть человеческая моя, не ходи босиком по полу, а то простудишься». Атеист и верующий Жили рядом атеист и верующий. Верующий каждый день постоянно молился, а атеист имел в виду. Hо у атеиста было всё – красивая благоверная, машина, дети здоровые, а у верующего – наоборот сплошные проблемы. И вот говорит верующий во время очередной молитвы: – Боже! Ну почему все так несправедливо?


Он же даже в тебя не верит, а у него всё классно, а я каждый день молюсь и мне в жизни не везет. Отчего? Звук с неба: – Сосед твой правильно живёт, а ты тут клянчишь что-то каждый день и покоя мне не даёшь! Партбилет Советские времена, звонит в церковь секретарь парткома. Батюшка берет трубку. Алло, это из парткома беспокоят. Просьба к вам есть. Стульев не хватает. Хрен вам, а не стулья!


В предшествующий раз дал вам скамейки, так вы их матерными словами исцарапали. Ах, так! Тогда хрен вам пионеров в церковный хор! Ах, хрен нам пионеров, тогда хрен вам монахов на субботник! Тогда хрен вам комсомольцев на крёстный ход! Ах, хрен нам комсомольцев, так хрен вам монашек в сауну! А за такие слова, батюшка, и партбилет на стол положить можно!! Иисус или кипячение Акция «Иисус или кипячение». Вы всё ещё не верите в Иисуса Христа?


Тогда мы идём к вам! Инквизиция. Из обрести» означает «из найденного», т.е. Изобретение может быть сделано в любой области человеческой деятельности, т.к. А выдумка является тем инструментом, который помогает правильно сформулировать и устранить возражение, содержащееся в задаче и представить цель, поставленную в ней.


Источник ), дело воображения, отличающаяся наибольшею отрешённостью от условий действительности, тем самым разрушающая сложившийся стереотип о совершенствуемом или познаваемом объекте и создающая новый образ. К бессмертию и вечной юности Отношение к фантастике неоднозначно. Многие считают её опиумом, способом зомбирования людей и т.д. Увы, это стандартный «большевистский» подход.


Однако фантастика так же, как и литература, имеет разные жанры: научная фантастика, социальная фантастика, фантастика-предупреждение и т.д. Поэтому не следует всю фантастику сваливать в одну «кучу». А, учитывая, что человек склонен к формированию в своём сознании стереотипов на все явления мира, а ещё некоторые особенности формирования воображения у человека с возрастом, следует обратить на развивающую воображение силу фантастики.


Ни один поэт или писатель не смог бы создавать свои произведения, не имея развитое воображение. Фантастика вечно поражала фантазерство в том, что она позволяла забежать с помощью литературы в будущее (см. В Безбрежном океане фантазии: Мечты и думы Циолковского ). При этом так сильно расшатывала привычные представления обо всём, что мир вокруг читающего становился динамичным и изменяемым.


О роли фантастики на отбор своего пути писали многие выдающиеся учёные и исследователи, в частности, К. Э. Циолковский – создатель теории космического полёта: «Долго на ракету я смотрел, как и все: с точки зрения увеселений и маленьких применений. Не помню славно, как мне пришло в голову сделать вычисления, относящиеся к ракете.


Мне кажется, первые семена мысли были заронены известным фантазёром Ж. Верном; он пробудил работу моего мозга в известном направлении, явились желания; за желаниями возникла занятие ума. Делайте ставки, господа, на своих фаворитов!&


В нескольких городах попытались открыть подпольные тотализаторы, чтобы на кандидатов ставили, как на лошадей. Идея, правда, провалилась. Во-первых, оказалось маловато желающих ставить на разных кандидатов.


Звать голосовать за Жириновского или за Прохорова, убеждать, что они победят, – несложно: своими деньгами не рискуешь. Тут все желают поставить… на Путина! Только на нём есть шанс реально получить. А что за тотализатор, когда все клиенты ставят на одну лошадь? Я думаю: если в тот самый тотализатор по-крупному предложить сыграть самим претендентам, то и они также поставят на Путина.


Одно занятие проиграть выборы, другое дело – собственные бабки. Тем не менее, впервой за многие годы я решил сходить на выборы. Перегрелся вместе со всем нашим народом, который давно уже не население, а электорат. За кого буду голосовать? Ещё не знаю… Спорю сам с собой. Прохоров? Бесспорно, человек одарённый. Невероятной физической силы. Ни при каких обстоятельствах не видел, чтобы непрофессионал так мощно играл в здоровущий теннис даже с профессионалами.


Его подачу не возбраняется забрать только случайно. За собой следит, всю дорогу в прекрасной форме.RSS лента ВСЕГО блога с комментариями RSS лента ВСЕГО блога БЕЗ комментариев RSS лента этой КАТЕГОРИИ с комментариями RSS лента этой КАТЕГОРИИ и БЕЗ комментариев RSS лента ЭТОГО ПОСТА с комментариями к нему

Образование гарантировано страховкой

Если родители вправду заботятся о будущем своего ребенка, то по иному и не должно быть. Каким образом это можно сделать? Откладывать деньги на банковский счет, приобретать акции и другие ценные бумаги, закупать недвижимость, антиквариат и прочие ценные вещи. Но в мире давно придуман способ хранения сбережений, кардинально отличающийся от всех прочих, - это накопительное страхование.


Какой бы способ человек ни избрал для накопления, основным источником его дохода, как правило, является трудовая деятельность. При всем при том существуют три обстоятельства, которые способны в любую минуту прервать ее: это утрата трудоспособности, уход на пенсию и кончина.


Но выход на пенсионную выплату или утрата трудоспособности вовсе не означают, что джентльмен должен отступиться от мысли дать своему ребенку образование.


Не стоит лукавить, деньги в нынешнее час (впрочем, так было всегда) являются тем инструментом, с помощью которого осуществляются основные базовые потребности человека: еда, кров, одежка. Сюда входит и образование, которое, хотим мы того или нет, сегодня платное. Задуматься об образовании ребенка желательно как можно раньше. Здесь вполне уместно напомнить, что соответственно законам Украины минимальный срок страхования жизни составляет десять лет.


И если родители или бабушки и дедушки - а они также могут быть страхователями - пришли к пониманию, что их ребенку (внуку) необходимо высшее образование и решили накопить средства на это, то контракт страхования оптимально следует заключать, когда ему исполнится 7-8 лет. К окончанию школы необходимую сумму можно составить. Впрочем, не возбраняется сделать это и раньше, застраховав ребенка с более раннего возраста на 15 или 20 лет. Предположим, в среднем стоимость обучения в украинском вузе составляет 5 тыс.


Умножаем на количество студенческих лет - получается 25 тыс. Делим на 10 лет, а точнее - на 120 месяцев, и получаем: ежемесячный взнос составляет 208 грн. Разумеется, намного предпочтительней, когда страховые взносы достаточно растянуты во времени. Для семейного бюджета будет немного сложнее собрать указанную сумму, скажем, за три или четыре года.


В этом случае ежемесячные взносы существенно возрастут. Поэтому заботливый отец никогда не станет откладывать страхование сына или дочери на потом. А сейчас перейдем к наиболее важному моменту: в чем же накопление средств с помощью страхования отличается от прочих способов сбережений и на что надо обращать внимание при выборе страховой компании?


Кроме прочих преимуществ, о которых речь пойдет ниже, - стопроцентной гарантией, что планы родителей сбудутся, должна быть выплата указанной в договоре суммы, более того в том случае, если лицо, заключившее договор, по каким-то причинам временно, а то и постоянно не в состоянии работать страховые взносы. Рассмотрим варианты непредвиденных обстоятельств, которые могут произойти со страхователем либо с его ребенком.


Согласно заключаемому договору со страховой компанией при полной инвалидности страхователя в результате болезни он освобождается от обязанности вносить плату взносы. При этом ребенок по окончании срока действия договора обязательно получит оговоренную сумму в полном объеме.


Если же инвалидность наступила в результате несчастного случая, то страхователь, помимо условий, указанных выше, получает ещё компенсацию в размере 100% страховой суммы.


Даже если страхователь уйдет из жизни, так и не выполнив своих обязательств, ребенок получит всю оговоренную сумму по истечении срока договора. Если у ребенка по каким-либо причинам наступит инвалидность - временная или полная, он, кроме денег, указанных в договоре, получит и страховую сумму в размере от 3 до 100% в зависимости от степени инвалидности.


Также немаловажно, что страховая компания все выплаты производит с учетом инфляции за весь отрезок времени срока действия договора. То есть никакие финансовые потрясения не станут преградой для получения образования. Более того, в страховой компании так же, как и при банковских вложениях, должен выплачиваться процент, начисляемый на внесенные средства.


Как-то раз обратившись в страховую компанию с хорошей репутацией, можно быть на сто процентов уверенным, что ребенок получит высшее образование. Это равносильно тому, что уже сегодня он может получить диплом, но Оставить коментарий вручать его только тогда, когда он станет взрослым. Подобные условия предоставляет программа "ТАС-Юниор".


Условия программы читайте в рубрике "Страховые продукты" ZerkalO Registered 06-03-2010 00:18:41 Да, да, да!Это можно реализовать с помощью ТАС-Юниор http: tas.zp.ua products tas-j unior программа настолько хороша и так нравиться что я во что бы то ни стало себе оформил бы. 19-04-2010 03:27:47 ZerkalO написано: Да, да, да!Это можно реализовать с помощью ТАС-Юниор http: tas.zp.ua products tas-j unior программа настолько хороша и так нравиться что я непременно себе оформил бы.RSS лента ВСЕГО блога с комментариями RSS лента ВСЕГО блога БЕЗ комментариев RSS лента этой КАТЕГОРИИ с комментариями RSS лента этой КАТЕГОРИИ и БЕЗ комментариев RSS лента ЭТОГО ПОСТА с комментариями к нему

Пенсии государственные и негосударственное пенсионное обеспечение

Умови оц нки ризик в за програмами страхування СК "ТАС" Сообщество "Возрождение. Реальное развитие". МетаБлог Образование гарантировано страховкой